Kiikan Ritalan sukuseuran kokous pidettiin 28.7.2012 Sastamalassa Pukstaavissa

Sukuseuran 31. kokous aloitettiin maittavalla ruokailulla Pukstaavin tapahtumasalissa. Paikalla oli kaikkiaan 46 suvun jäsentä tai perheenjäsentä.

Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätökset, vahvistettiin toimintasuunnitelma ja jäsenmaksuksi 13 euroa/vuosi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mirja Palokankare, varapuheenjohtajaksi Antti Ritala ja muiksi hallituksen jäseniksi Sirpa Keinänen, Annikki Kärki, Martti Leiponen, Veikko Leuku, Sanna Talvia ja Maisa Viljanen.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin opastetusti Pukstaaviin, joka on uusi suomalaisen kirjan ja kirjallisuuden kulttuurihistoriaan erikoistunut museo.

Kokouksen pj.jpg

Kokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Larjava.

Kokousväkeä.jpg

Tapaamisen aluksi nautittiin herkullinen lounas. 
Taustalla sukupuu, jota on rakennettu vuodesta 1979 alkaen.

Mirja.jpg

Mirja Palokankare on sukuseuran puheenjohtaja 2012-2015.

Pukstaaavissa.jpg

Pukstaavin esittelyssä oli hauskojen juttujen aika.