Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Laatimispäiväys: 30.1.2018

Päivitetty viimeksi: 31.5.2021

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kiikan Ritalan sukuseura ry

Yhteystiedot: ritalansukuseura@gmail.com

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:

Nimi: Sirpa Keinänen

Asema: Sihteeri

Yhteystiedot:
Näsilinnankatu 17 A 15, 33210 Tampere
sirpa.keinanen(at)sci.fi
puhelin 050 1336

Rekisterin nimi

- Kiikan Ritalan sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.