2003 Ritalan sukuseuran kokous Huittisissa 10.8.2003

Sukuseuran kokous Huittisissa 10.8.2003

Ritalan sukuseuran 8. kokous pidettiin sunnuntaina 10. elokuuta 2003 Huittisissa Kivirannan kartanossa. Kokouksessa oli paikalla 34 sukulaista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalle Lomma ja sihteerinä Annikki Kärki.

Kokouksen päätöksiä:

    • Sukuseuran uudet säännöt hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan ja hallitukselle myönnettiin valtuudet tehdä ne tekniset muutokset, joita Patentti- ja rekisterihallitus mahdollisesti vaatii.

    • Jäsenmaksuksi päätettiin 12 euroa / jäsen / vuosi. Alle 18-vuotiaat voivat kuulua sukuseuraan nuorisojäseninä ilman jäsenmaksua ja äänioikeutta.

    • Hallitukseen valittiin seuraavat (suluissa sukuhaara)

- Seppo Larjava puheenjohtaja (Vilho Ritala)

- Antti Ritala varapuheenjohtaja (Vilho Ritala)

- Kerttu Ryömä sukuseuran perustaja, kunniajäsen (Kaarlo Ritala)

- Annikki Kärki (Kaarlo Ritala)

- Arja Parkkinen (Emma Viskari)

- Sirpa Keinänen (Akseli Ritala)

- Elina Raukko (Ville Raukko), uusi

- Martti Leiponen (Eeva Säle), uusi

- Sanna Talvia (Eeva Talvia), uusi

- Veikko Leuku (Emma Leuku), uusi

    • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toimintasuunnitelman mukaan

- Ritalan sukuseura rekisteröidään ja liitytään Sukuseurojen Keskusliittoon

- järjestetään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä ja retkiä, seuraava varsinainen sukukokous on vuonna 2006,

välivuosina pyritään järjestämään epäviralliset tapaamiset)

- kerätään ja arkistoidaan sukua koskevaa tietoutta sekä saatetaan sitä jäsenten tietoon

- pidetään luetteloa suvun jäsenistä (Juuret -ohjelmaan on viety jo 200 sukulaisen tiedot)

- kehitetään ja täydennetään netissä olevia sukuseuran kotisivuja

    • Kokouksen lopuksi Kerttu Ryömä esitteli suvun yhteyksiä Huittisiin sekä katsauksen entisajan asumis- ja matkustustapoihin.

Kuvassa uusi sukuseuran hallitus vasemmalta lukien

Annikki Kärki, Antti Ritala (varapuheenjohtaja), Seppo Larjava

(puheenjohtaja), Kerttu Ryömä, Sanna Talvia, Elina Raukko,

Sirpa Keinänen, Arja Parkkinen ja Martti Leiponen.

Kuvasta puuttuu Veikko Leuku.